Statut
Tytuł
UCHWAŁA NR VIII/67/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie  
UCHWAŁA NR XXXV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie  
 
UCHWALA NR XVIII/266/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE  
Uchwała nr XLIX/649/02 rady miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie  
Uchwała nr LVII/694/06 rady miejskiej w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie