Biblioteka Publiczna w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Zadania i kompetencje » Informacja o działalności
MENU
Informacja o działalności
Tytuł:Informacja o działalności Biblioteki Publicznej za rok 2012

BP/50 /2013                                                                                                                                                                                        Gryfino, dn. 11 lutego 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie
31 XII 2012 r.
 
I. Ogólna charakterystyka sieci:
 
Zmiany w sieci bibliotecznej.
Podstawowa sieć biblioteczna, w porównaniu z rokiem 2011, nie uległa zmianie. Zmieniła
się jednak ilość punktów bibliotecznych -  został zlikwidowany 1 punkt w Czepinie.
I tak w skład obecnej sieci wchodzą:
           Biblioteka Publiczna w Gryfinie, ul. Kościelna 24:
       7 Filii Bibliotecznych:
  2 Filie miejskie:
             Filia Górny Taras, ul. Krasińskiego 87a
             Filia Naukowa, ul. Niepodległości 20
  5 Filii wiejskich:
             Filia w Chwarstnicy - 3 punkty biblioteczne
             Filia w Pniewie        - 4 punkty biblioteczne
             Filia w Wełtyniu  
             Filia w Gardnie
             Filia w Żabnicy
     1 Wypożyczalnia dla Dorosłych – 1 punkt biblioteczny.
 
Filie wiejskie i Wypożyczalnia dla Dorosłych organizują i prowadzą nieetatowe punkty
biblioteczne w mniejszych miejscowościach, według ustalonej rejonizacji. Punkty zlokalizowane są w świetlicach.

Aktualny wykaz  8. punktów bibliotecznych:

 a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych Biblioteki Publicznej w Gryfinie     

            Stare Brynki - świetlica

b/ Filia w Chwarstnicy      
                                                
            Mielenko - świetlica
            Sobiemyśl - świetlica
            Dołgie - świetlica

 c/ Filia w Pniewie

           Bartkowo - świetlica 
           Krajnik - świetlica
           Krzypnica - świetlica
           Nowe Czarnowo - świetlica

II. Zbiory:
 
 
 Według stanu z 31 grudnia 2012 r. księgozbiór bibliotek publicznych liczył wol. 164680
 
w tym 1054 wol. roczników czasopism.
 
 W 2012 r. księgozbiór wzrósł o  4036 woluminów na kwotę 86187  zł
z czego:

      - 1614 wol.  pochodziło z zakupu ze środków organizatora (35047 zł),
      - 902 wol. zakupiono z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury
                      i Dziedzictwa Narodowego  (20981 zł),
     - 1116 wol. pochodzi z darów od czytelników, (23943 zł),
     - 138 wol. pochodzi z darów od instytucji (4854 zł),
     - 266 wol. pochodzi m.in. z zamian za zagubione przez czytelników (1362 zł).
 
 Zakup książek odbywał się w gryfińskich księgarniach oraz drogą elektroniczną,
Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw „AZYMUT”, Wydawnictwie Egmont,
Wydawnictwie Literatura, Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym, Wydawnictwie „Nasza Księgarnia”,
Oficynie Wydawniczej ŁOŚGRAF, Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Firmie Księgarskiej BONUS,
Wydawnictwie Akapit-Press, Wydawnictwie Dwie Siostry, Wydawnictwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwie BONA,
Wydawnictwie Akademii Obrony Narodowej, Wydawnictwie Jedność, Wydawnictwie Akademickim Żak, Wydawnictwie Akademickim i
Specjalistycznym „Aktyka”, Hurtowni „ESKA”, Hurtowni „Sprzedaż Dobrej Książki”.
 
     Przy poszukiwaniach informacji o nowościach wydawniczych korzystamy z Internetu, katalogów wydawniczych poszczególnych wydawnictw,
mediów, prasy, newsletterów od wydawnictw i hurtowni książek, wizyt w księgarniach.
     Bardzo istotne przy doborze literatury są sugestie czytelników, którzy zgłaszają u nas swoje propozycje zakupu w sposób tradycyjny bądź
drogą elektroniczną, które w miarę możliwości są realizowane.
     W roku 2012 literatura popularnonaukowa i naukowa była,
jak w latach poprzednich, sukcesywnie uzupełniana. Sytuacja polityczno-gospodarcza
oraz społeczna, kulturalna i zdrowotna współczesnego świata i Polski ulega ciągłym zmianom, a to z kolei wymusza na bibliotekach ciągłe
aktualizowanie oferty czytelniczej. Dziedziny wiedzy, które reprezentowane są przez publikacje gromadzone w Bibliotece, a  podlegające tym
procesom, to m.in.: politologia (bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, terroryzm, integracja europejska), administracja publiczna,
prawo międzynarodowe i państwowe, ekonomia (gospodarka, finanse, rynek pracy i jego patologie), medycyna, oświata i wychowanie, transport i logistyka, zarządzanie.  
         Wzbogacany jest również na bieżąco księgozbiór regionalny (region Powiatu Gryfińskiego oraz całego Pomorza Zachodniego:
historia, gospodarka, społeczeństwo, kultura i in.).
          Przy zakupie książek do Filii Naukowej, pełniącej funkcję jedynej filii o profilu pedagogicznym w powiecie, uwzględniony został
dotychczasowy profil księgozbioru. Uzupełniano więc przede wszystkim literaturę z psychologii, pedagogiki i socjologii, materiały metodyczne dla nauczycieli.
Biblioteka oferuje swoim czytelnikom szeroki wachlarz czasopism i dzienników (157 tytułów). Zaspokaja w tej sferze potrzeby czytelnicze  środowiska gryfińskiego.
Lista tytułów czasopism do prenumeraty jest zawsze ustalana na podstawie zapotrzebowań czytelników. Czasopisma, które nie są poczytne znikają z prenumeraty
a na ich miejsce pojawiają się nowe tytuły.
Zbiory Czytelni uzupełnia od wielu lat bogaty wybór czasopism i prasy codziennej. W ofercie tytułów prasowych znajdują się czasopisma lokalne
( N7DG, Gazeta Gryfińska, Gazeta Chojeńska, Rocznik Chojeński), dzienniki regionalne (Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński),
dzienniki ogólnopolskie (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita). Czytelnia dla Dorosłych od połowy 2011 r. proponuje przegląd wartościowego
czasopisma, pt. Dziennik Gazeta Prawna w wersji on-line. Oprócz w/w  gatunków prasowych, Czytelnia proponuje czasopisma edukacyjne
(Cogito, Focus), komputerowe (Chip), tygodniki,  miesięczniki i kwartalniki  społeczno-polityczne, społ.-kulturalne, gospodarczo-polityczne,
ekologiczne (Polityka, Wprost, Newsweek, Uważam Rze, Forum, Film, Nowe  Życie Gospodarcze, Sprawy Międzynarodowe, Tygodnik Powszechny,
Twórczość, Nowe Książki, Aura, i in.), czasopisma bibliotekarskie, pomorzoznawcze oraz prasę motoryzacyjno-sportową (Motor, Przegląd Sportowy)
i kobiecą (Twój Styl, Poradnik Domowy, Sukces) i in.                                                                                                                
     W  Czytelni archiwizowane są tytuły prasy lokalnej, regionalnej (miesięczniki, kwartalniki, roczniki), czasopisma literackie, filmowe, miesięcznik Fantastyka
  oraz przechowywane są przez pewien okres pozostałe tytuły prasowe. Publikowane w nich artykuły oraz dodatki tematyczne, posiadające dużą wartość poznawczą
dla uczniów i studentów, sukcesywnie są archiwizowane. Czynności te powodowane są przede wszystkim koniecznością szybkiego dostępu do tekstu danego źródła
informacji, szczególnie przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przy ograniczonych możliwościach finansowo-technicznych.                
    W Czytelni zgromadzone zostały reprinty map i  planów publikowane po 2000 r. przez  dzienniki regionalne, atlasy geograficzne i historyczne .     
    Zbiory Czytelni w znaczący sposób wzbogacane są darami czytelników i instytucji jeżeli chodzi o czasopisma znajdujące się poza prenumeratą
(np. Żagle, Gazeta Chojeńska, Nowe 7 Dni Gryfina, Gazeta Polska codziennie, Fakt, Zielona Liga, Zabezpieczenia, Polska Zbrojna, Bibliotekarz Zachodniopomorski,
Sukces, Gazeta Sołecka, Design.pl, Książki, Kronika Sejmowa, Shape, Edukacja Humanistyczna, Komputer Świat, PC Format, Nowa Technika Wojskowa,
Rocznik Chojeński, Przegląd Uniwersytecki, Angora, Gwiazdy i wiele innych).  
    W 2012 r. również księgozbiór Czytelni,  podobnie jak w roku poprzednim, znacząco wzbogacił  się dzięki darom od instytucji jak i indywidualnych czytelników.                     
    W Czytelni gromadzone są od lat (po 2003 r.) prace licencjackie, magisterskie i podyplomowe dotyczące ziemi gryfińskiej. Proces ten postępuje z trudem,
wynikającym z oporów autorów tychże prac lub z odległego miejsca ich zamieszkania i edukacji, mimo, że w dużym stopniu korzystają z naszych zbiorów
lub pomocy pracowników Biblioteki.
    W Czytelni znajdują się na płytach DVD ekranizacje wybitnych dzieł literackich (np. cykl  telewizji brytyjskiej BBC dokumentujący  inscenizacje teatralne dzieł
W. Szekspira oraz niewielki jeszcze, w bieżącym roku, zbiór płyt zawierających ekranizacje lektur szkolnych).
 Dostępny w wersji elektronicznej dla czytelników jest również program prawniczy LEX oraz dostęp do e-booków  z zakresu prawa i administracji.
     W zbiorach Czytelni pojawiło się, dzięki darom czytelników, kilka tytułów w języku angielskim.
     Zgodnie, z jednym z najważniejszych działań Czytelni, sukcesywnie gromadzi się materiały o ziemi gryfińskiej (gmina i powiat), poprzez opracowywanie
na bazie wycinków artykułów  prasowych, publikowanych w Głosie Szczecińskim, Kurierze Szczecińskim, Gazecie Wyborczej/Szczecin KRONIKI  REGIONALNEJ.
 W Czytelni gromadzone są :
      - foldery, broszury,  mapki dotyczące powiatu gryfińskiego
      -  okolicznościowe zaproszenia wystosowywane na ręce Dyrekcji i Pracowników Biblioteki 
         przez różne lokalne i regionalne instytucje, stowarzyszenia i organizacje
      -  kalendarze promujące ziemię gryfińską i region Pomorza Zachodniego
             oraz w miarę możliwości
      - widokówki
      - wizytówki
      - ulotki reklamowe  i in.

    Zgodnie z informacją podaną w sprawozdaniu z 2011 r. z działalności Czytelni gromadzone są nadal przez jej pracowników 
artykuły lub ich kopie publikowane w Pommersche Zeitung.
     Powyższe działania wynikają z zapotrzebowań studentów uczelni szczecińskich i spoza regionu (np. Poznań) oraz osoby prywatne,
które poszukują w  naszej Bibliotece źródeł informacji o dawnych i powojennych losach Ziemi Gryfińskiej.
      
W roku sprawozdawczym prenumerowano  26 tytułów czasopism dla dzieci i młodzieży (podział tematyczny czasopism: rozrywka, sport,
informatyka, ekologia, historia literatury, psychologia), w tym 8 tytułów dla dzieci młodszych i 18 dla młodzieży.
Najpoczytniejsze tytuły czasopism znajdujące się w Oddziale Dziecięcym:
• Bravo
• Czarodziejki W.I.T.C.H.
• Kaczor Donald
• Scooby-Doo!
Lista tytułów czasopism do prenumeraty jest zawsze ustalana na podstawie
zapotrzebowań czytelników, zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych. Czasopisma,
które nie są poczytne znikają z prenumeraty, a na ich miejsce pojawiają się nowe tytuły.
     Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom przede wszystkim ze strony osób niepełnosprawnych, w tym przypadku niewidomych,
niedowidzących i mających problemy ze skupieniem uwagi, kontynuujemy zakup audiobooków. W roku 2012
zakupiono 50 audiobooków na kwotę 846 zł.
Zainteresowanie książką mówioną jest duże. Popularne są lektury szkolne i bestsellery literatury dziecięcej i młodzieżowej, powieści.
Osoby starsze chętnie sięgają po klasykę.  Czytelnicy słuchają książek w czasie jazdy samochodem, wykonywania codziennych obowiązków.
W trakcie doboru literatury w tej formie czytelnicy zwracają uwagę, poza treścią, również na nazwisko lektora.
     Biblioteka zakupuje również tzw. dokumenty elektroniczne, czyli programy edukacyjne pomocne np. przy zwalczaniu różnego typu schorzeń związanych
z nauką pisania i liczenia, m.in. dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, ćwiczenia logopedyczne na płytach DVD, słuchowiska w formacie mp3, audio,
lektury na płytach DVD, klasykę filmografii dziecięcej, piosenki wykonywane przez sławnych aktorów dla dzieci i in.
Zbiory są wypożyczane bezpłatnie czytelnikom do domu. W roku 2012 biblioteka wzbogaciła się o 90 dokumentów elektronicznych na kwotę 2082 zł.     
     Biblioteka oprócz tradycyjnych zbiorów (książek, prasy), gromadzi płyty analogowe, regionalia (cymelia, widokówki, fotografie z widokami Gryfina, mapy Pomorza),
dokumenty pozostałe po dawnych mieszkańcach Gryfina, dokumenty z okresu stanu wojennego, wydawnictwa tzw. drugiego obiegu, wizytówki, ulotki, kalendarze itp.
     W 2012 r. Biblioteka wzbogaciła się o 29 tomów Konversations  Lexikon Meyersa wyd. z lat 1874-78 oraz 1897 (dar z Książnicy Pomorskiej)  oraz zakupiono
23 zdjęcia z dawnego Gryfina na kwotę 1400 zł.
 
 
Ilość książek w poszczególnych bibliotekach wg stanu na dzień 31 XII 2012 r.:
 
Biblioteka Publiczna  - 70.560 wol.  + 1.054 rocz. czasopism
Filia Górny Taras        - 22.224 wol.
Filia Naukowa             - 16.112 wol.
Filia Chwarstnica       - 12.013 wol.
Filia Pniewo                - 12.987 wol.
Filia Wełtyń                  - 11.601 wol.
Filia Gardno               - 10.964  wol.
Filia Żabnica                - 7.165  wol.
 
     W roku 2012  księgozbiór był systematycznie przeglądany, naprawiany i meliorowany. Wycofywane z księgozbiorów są wyłącznie książki
nienadające się do oprawy introligatorskiej, zniszczone i o nieaktualnych treściach.
 
 
III. Czytelnicy
     W 2012 r. zarejestrowanych było 7437. czytelników, z czego 5583. w bibliotece  macierzystej i jej dwóch miejskich filiach.  
Biorąc pod uwagę wiek czytelników, najwyższy odsetek tworzą osoby
do 15 roku życia – 29%, drugą grupę stanowią osoby od 25 do 44 roku życia - 25 %. 
     Wśród grup zawodowych najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie –
39,39% oraz osoby niezatrudnione – 21,54%
 
Ilość czytelników w poszczególnych bibliotekach:
 
Biblioteka Publiczna

     Ogółem                3.646        czytelników 

     do lat 5 -                    94                  “
     6-12 lat   -               474                  “
    13-15 lat            -     274                  “ 
    16-19 lat             -    579                  “
    20-24 lata           -    539                  “
    25-44 lata            -   945                  “
    45-60 lata                459                  “
    powyżej 60 lat     -   282                 “  
 
Filia miejska Górny Taras
             
             Ogółem      1.340          czytelników        
              do lat 5 -         29                      “
              6-12 lat   -     182                     “
             13-15 lat        130                     “
             16-19 lat        152                     “
             20-24 lata      101                    “
             25-44 lata      331                    “
             45-60 lat        287                    “
        powyżej 60 lat   128                     “
 
Filia miejska Naukowa
             Ogółem          597   czytelników
             16-19 lat  -       29              “
             20-24 lata  -  189              “
             25-44 lata  -  297              “
             45-60 lat  -      65               “
 powyżej 60 lat  -        17               “

Filia wiejska Chwarstnica

         Ogółem                         556    czytelników
         do lat 5                    -       17               “
         6-12 lat                   -     217               “
        13-15 lat                 -       98                “
        16-19 lat                 -       25                “
        20-24 lata               -       33                “
        25-44 lata               -       79                “
        45-60 lat                 -       62                “
        powyżej 60 lat        -       25                “
 
 
Filia wiejska Pniewo

               Ogółem               449        czytelników      
                do lat 5          -      51                 “
                12 lat             -      68                 “
                13-15 lat       -      49                 “
                16-19 lat       -      35                 “
                20-24 lata     -     44                  “  
                25-44 lata    -      56                  “
                45-60 lat      -      72                  “
       powyżej 60 lat      -      74                  “
     
Filia wiejska Wełtyń

        Ogółem                  263   czytelników
              do lat 5 -               7             “
             6-12 lat   -           45             “
            13-15 lat  -           27            “
            16-19 lat        -     30            “
            20-24 lata      -     45           “
            25-44 lata      -     67           “
            45-60 lat        -     27           “
    powyżej 60 lat        -    15          “

Filia  wiejska Gardno

        Ogółem              448   czytelników
 
         do lat 5 -               20            “
       6-12 lat   -             150            “
     13-15 lat            -    117            “
     16-19 lat           -       41            “
     20-24 lata         -       19            “
     25-44 lata         -       71            “
      45-60 lat       -          23            “
 powyżej 60 lat        -        7           “
 
Filia wiejska Żabnica
      Ogółem                   138  czytelników
      
        6-12 lat                -    86          “
        13-15 lat             -    20           “
        16-19 lat             -      3            “
        20-24 lata           -      4            “
        25-44 lata           -    13            “
        45-60 lat              -      7            “
 powyżej 60 lat            -      5            “
 
Podział czytelników wg wieku z wszystkich placówek łącznie:
 
       do lat 5 -         218 osób 
       6-12 lat   -    1222 osoby          
     13-15 lat     -    715 osób  
     16-19 lat  -       894 osoby
     20-24 lata  -     974 osoby
     25-44 lata  -   1859 osób
     45-60 lat  -     1002 osoby
 powyżej 60 lat  -  553 osoby
                            -------------------
      razem:            7.437 osób

Odwiedziny w wypożyczalniach
      
Czytelnicy odwiedzili wszystkie nasze wypożyczalnie 47.304 razy:
Biblioteka Publiczna  -   22.224 odwiedzin
Filia Górny Taras        -     8.111 odwiedzin
Filia Naukowa  -                3.674 odwiedziny
Filia Chwarstnica  -           4.020 odwiedzin
Filia Pniewo   -                   2.525 odwiedzin
Filia Wełtyń   -                     1.870 odwiedzin
Filia Gardno                 -     3.002 odwiedziny
Filia Żabnica                -     1.878 odwiedzin
  
     Liczba wypożyczeń księgozbioru, czasopism i zbiorów specjalnych do domu
– 126.632 wol.; średnia wypożyczeń – 17 wol. /1 czytelnika.
 
Czytelnia prowadzi  wypożyczenia  międzybiblioteczne. Forma wypożyczeń tego typu   
stosowana  jest w przypadku braku w bibliotece poszukiwanych przez Czytelników  
tytułów,  szczupłości zasobów Biblioteki w Gryfinie lub nie gromadzonych w jej zbiorach, ze  względu na zbytnie
wyspecjalizowanie, książek  niezbędnych przy pisaniu przez użytkowników biblioteki,  prac  licencjackich, magisterskich.
             Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają: uczniowie, studenci  i pozostali czytelnicy.  Liczba wypożyczeń
międzybibliotecznych systematycznie wzrasta. Głównymi przyczynami korzystania z tej formy są: fakt łączenia przez Czytelnika nauki z  pracą,
obowiązki rodzicielskie, duże odległości od bibliotek, nieumiejętność korzystania z katalogów bibliotecznych i wynikająca z niej trudność
w docieraniu do poszukiwanych publikacji i zaobserwowane przez bibliotekarzy, poczucie zagubienia w bibliotekach.
           Czytelnia w 2012 r. dla swoich Czytelników sprowadziła z Książnicy Pomorskiej, 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, MBP w Szczecinie 185  vol. oraz udostępniła im 18 kserokopii artykułów  prasowych i fragmentów  książek.
           W 2012 r. (lipiec/sierpień) pracownik Czytelni pomógł przedstawicielowi  rodziny
Aleksandra Omieczyńskiego w dotarciu do artykułów prasowych i fragm. książek    ukazujących fragmentarycznie jego życie i działalność
polonijną w niemieckim Szczecinie. 
 
Odwiedziny i udostępnianie zbiorów w czytelniach

          odwiedziny                udostępniane zbiory
 Biblioteka Publiczna      12.015 osób           25.294 egz.
 Filia Górny Taras            3.484 osoby              6.418 egz.
 Filia Naukowa                 2.705 osób               9.972 egz.
 Filia Chwarstnica            8.109 osób               9.806 egz.
 Filia Pniewo                     1.848 osób               4.120 egz.
 Filia Wełtyń                       1.889 osób               2.200 egz.
 Filia Gardno                      4.794 osoby             6.649 egz.
 Filia Żabnica                     1.733 osoby             2.679 egz.
  razem: ------------------------------------------------------------------
                                            36.577 osób            67.138 egz.

Powyższe dane świadczą o potrzebie zaspakajania potrzeb czytelniczych osób, które licznymi odwiedzinami i wypożyczeniami świadczą
o sensie istnienia bibliotek. Ilość odwiedzin czytelników w bibliotece ma tendencje zwyżkowe względem roku ubiegłego.
Mimo uniedogodnień związanych z remontem zwiększyła się liczba czytelników odwiedzających Bibliotekę w Gryfinie, na
co miało wpływ zwiększenie liczby stanowisk komputerowych w Czytelni dla Dorosłych oraz utworzenie odrębnej Sali Konferencyjnej,
które pozwoliło zwiększyć ofertę usług dla użytkowników placówki (spotkania autorskie, wieczory poetyckie, warsztaty dla dzieci, nauka
obsługi komputerów dla osób starszych i in.) .
Liczną grupę użytkowników biblioteki stanowią osoby korzystające z innych form jej działalności, z których w 2012 roku skorzystało:
- ze 182.
lekcji bibliotecznych dla użytkowników bibliotek - 2.367 osób,
- z 1.434
. imprez zorganizowanych przez biblioteki w gminie skorzystało 15.221 osób
(na tę liczbę składają się różne imprezy m.in. literackie, edukacyjne, wystawy).

     Zadaniem bibliotek publicznych jest ciągłe poszerzanie oferty skierowanej do czytelników, szczególnie do uczniów, studentów,
środowiska czytelników z terenów wiejskich, czytelników niepełnosprawnych. W tym celu zbieramy sugestie od nich dotyczące
doboru księgozbioru w wyznaczonych miejscach (działach otwartych biblioteki), w wyniku sugestii organizujemy różne imprezy.
Poprzez pocztę internetową oraz telefon w działach otwartych biblioteki można złożyć zamówienie na dostępne książki.
Biblioteka posiada swój link na forum mieszkańców Gryfina oraz zakładkę na facebooku, rezerwacji zbiorów można dokonać poprzez
darmową bramkę sms. Czytelnicy, poprzez stronę internetową Biblioteki, mają dostęp do newslettera informującego poprzez emaila
o aktualnych wydarzeniach w bibliotece oraz formularza zapytań do bibliotekarza, poprzez który mogą uzyskać informacje o dostępności zbiorów.

IV. Działalność informacyjna Bibliotek
 
Działalność informacyjna polega na świadczeniu usług bibliotecznych indywidualnemu Czytelnikowi. Jednym z najczęstszych
działań pracowników biblioteki na rzecz użytkownika jest wybór materiałów ze zbiorów bibliotecznych, opracowywanie zestawień bibliograficznych
na  kierowane przez czytelników zapytania. W ciągu 2012 r. udzielono w Bibliotece Publicznej w Gryfinie wraz z filiami 32.108 informacji, z tego 11.952.
to informacje bibliograficzne, wykorzystano również  Lex i Internet, Dziennik e-Gazetę Prawną w liczbie 6.472 udostępnienia,  opracowano wiele  kwerend
dla  uczniów klas maturalnych i studentów. W swojej działalności informacyjnej sięgamy do katalogów innych bibliotek: Biblioteki Narodowej,
Książnicy Pomorskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Instytutu Badań Literackich PAN (np. Polska Bibliografia Literacka),
OSW, PISM , uczelni wyższych i wielu innych instytucji.
Czytelnik, w razie braku książki, może uzyskać informację , w której z najbliższych   bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego publikacja lub skorzysta
ć z wypożyczeń międzybibliotecznych.  
         Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na zapytania internetowe Czytelników.
Czytelnia dla Dorosłych w swojej działalności informacyjnej używa formularza e-mailowego „zapytaj bibliotekarza”, komunikatora „gadu gadu”, jak również
Facebooka  (do informowania o sprawach bieżących Biblioteki). Jednym z głównych jej zadań jest promocja zbiorów Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej,
ponieważ wśród czytelników wiedza o niej i tym samym  wykorzystanie  jej zasobów,  nadal  pozostaje na poziomie podstawowym.
W ramach pracy w Czytelni dla Dorosłych sukcesywnie opracowuje się kartotekę regionalną, np.  nt. ZEDO,  dużych przedsiębiorstw województwa,
Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód i in. Kontynuowana jest rozbudowa  hasła: Stocznia Szczecińska, cmentarze (dawne) Pomorza Zachodniego, Gryfino i region gryfiński.
            Informacje dotyczące publikacji na temat dawnego powiatu gryfińskiego  
poszukiwane są w bibliotekach publicznych, wyższych uczelni, a także w Instytucie im.  Herdera w  Marburgu
oraz Towarzystwach Naukowych. Sukcesywnie opracowuje się kartotekę literacką na bazie posiadanych przez Bibliotekę tytułów prasy
literackiej oraz kartoteki zagadnieniowe dotyczące najważniejszych spraw.
 Czytelnia Oddziału Dziecięcego sporządza kartotekę osobową, kartotekę materiałów okolicznościowych i kartotekę form pracy z czytelnikiem. Filia Naukowa,
zgodnie ze swoim profilem, od roku 1980 sporządza kartoteki zagadnień pedagogicznych, do których wykorzystuje materiały zawarte we wszystkich prenumerowanych
czasopismach i posiadanych książkach. Sporządza też kartotekę literacką.
W roku 2012 biblioteka wydała we współpracy z niemieckim stowarzyszeniem Heimatverein der Stadt Gartz (Oder) polsko-niemiecki kalendarz na 2013 r. z
fotografiami obu miast, ilustrujący „bliźniaczość” Gartz i Gryfina.           
W 2012 r. na łamach  regionalnego czasopisma „Nowe 7 Dni Gryfina” w ramach cyklu „Biblioteka poleca”  kontynuowana była przez pracowników
biblioteki promocja ważnych lub ciekawych książek, znajdujących się w jej zbiorach. W okresie tym  opublikowane zostały 53 artykuły.
 Biblioteka w roku sprawozdawczym zorganizowała we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej konferencję
„Historia Polski hymnem pisana”, której wynikiem była wydana przez Bibliotekę publikacja pokonferencyjna. Z tej okazji powstał również film
nakręcony przez Regionalną Telewizję Gorlicką, który biblioteka zakupiła i rozpowszechnia wraz z publikacją.
 
 V. Kadra – 30 osób
 
            Dyrektor                                                                          1 osoba
            Zastępca dyrektora                                                      1 osoba
            Główny Księgowy                                                         1 osoba (½ etatu)
            Obsługa administracyjna                                           2 osoby
            Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów           3 osoby                                                                                                   
            Oddział Dziecięcy                                                         2 osoby
            Wypożyczalnia dla Dorosłych                                     2 osoby
            Czytelnia dla Dorosłych                                               2 osoby
            Dział Zbiorów Specjalnych                                          2 osoby
            Introligatornia                                                                 3 osoby 
            Filia Górny Taras                                                           2 osoby
            Filia Naukowa                                                                2 osoby
            Filie wiejskie                                                                   5 osób (1 os. ¼ et. i 1 os. ½ et.) Obsługa gospodarcza  2 osoby (1 os. na ¾ et.)
 
Pracownicy wg wykształcenia:
 
                              Wyższe ogólne                         7 osób (w tym 1 osoba na ½ etatu)
                              Wyższe bibliotekarskie         10 osób (w tym 1 osoba na ¼ etatu)                                                                 
                              Średnie bibliotekarskie           8 osób (w tym 1 osoba na ½ etatu)
                              Średnie ogólne                         3 osoby
                              Zasadnicze                                2 osoby (w tym 1 osoba na ¾ etatu)
 
W roku 2012 pracownicy Biblioteki brali udział w merytorycznych kursach, konferencjach i szkoleniach z zakresu bibliotekoznawstwa,
prawa pracy, informatyki
5 osób studiowało zaocznie (Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową, Pedagogikę, Bezpieczeństwo Narodowe, Język Angielski).
Biblioteka organizowała również szkolenia dla swoich pracowników i bibliotekarzy z powiatu z obsługi programu bibliotecznego Sowa2/Marc 21
oraz ze znajomości formatu Marc 21 i zmieniającego się prawa dotyczącego bibliotek i bibliotekarzy.
 
VI. Działalność kulturalno – oświatowa, promocja czytelnictwa
 
Dział Zbiorów Specjalnych BP w Gryfinie

10 stycznia 2012r. – Wykład dla słuchaczy gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod tytułem
„Śladami zaginionych kultur”. Dotyczył zachowanych w okolicach Gryfina reliktów z epoki neolitu, brązu
i wczesnego średniowiecza. Na slajdach słuchacze mogli zobaczyć kurhany i grodziska koło Żelisławca,
Glinnej, Borzymia, Swobnicy, Kamieńca i Pargowa. Wykład odbył się w restauracji „Arkadia” .
28 lutego – 20 marca - Wystawa wewnętrzna „Żołnierze wyklęci” zorganizowana w holu biblioteki.
16 – 30 marca – Wystawa malarstwa szczecińskiego dziennikarza i artysty plastyka Romana Cieplińskiego
zorganizowana w holu Centrum Wodnego „Laguna”.
29 marca – Lekcja bajkowej historii Gryfina dla dzieci z przedszkola nr 3.
13 – 18 kwietnia – Wystawa wewnętrzna z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia zorganizowana w holu biblioteki.
27 kwietnia – 11 maja – Wystawa prac plastycznych Natalii Piesik zorganizowana w holu Centrum Wodnego „Laguna”.
2 – 7 maja – Wystawa wewnętrzna „Konstytucja 3 Maja” zorganizowana w holu biblioteki.
8 – 15 maja – IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wystawa „Mistrzostwa Europy w piłce nożnej dawniej i dziś” zorganizowana przed budynkiem biblioteki.
9 maja – Lekcja historii najnowszej w filii biblioteki na Górnym Tarasie na temat świąt majowych w PRL. Lekcję przygotowano dla uczniów starszych klas gimnazjum.
10 maja – Międzynarodowa konferencja historyczna „Historia Polski hymnem pisana” zorganizowana wspólnie z
Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Konferencji towarzyszyła wystawa, punktem kulminacyjnym był koncert
organowy w kościele pw. NNMP w Gryfinie. 11 maja z Gryfina wyruszał rajd motocyklowy pod hasłem „Szlakiem polskiego hymnu”.
17 maja – II Gryfińskie Dyktando o tytuł Gryfińskiego Mistrza Ortografii.
13 lipca – Flis Odrzański w Gryfinie. Oprowadzenie gości po mieście i okolicy.
1 sierpnia – 68 rocznica Powstania Warszawskiego. Wystawa wewnętrzna zorganizowana w holu biblioteki.
15 sierpnia – Dzień Wojska Polskiego. Wystawa wewnętrzna zorganizowana w holu biblioteki.
15 września – III Letni Festiwal Wędrowny „Na Gotyckim Szlaku” – Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego. Oprowadzenie gości festiwalowych po mieście.
29 września – Europejskie Dni Dziedzictwa. Oprowadzenie wycieczki ze Szczecina po mieście i okolicy.
15 października – I koncert muzyki organowej w kościele p.w. NNMP.
15 października – 4 listopada – Wystawa „80 lat księdza Bronisława” w Domu
Katechetycznym przy kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP.
9 – 12 listopada – Wystawa „Polskie drogi do niepodległości” w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowana z okazji Święta Niepodległości.
10 listopada – Spotkanie w Klubie nauczyciela związane z podsumowaniem konferencji „Historia Polski hymnem pisana”.
Prezentacja wydawnictwa pokonferencyjnego oraz występ dziewcząt z polonii z Kałusza (Ukraina).
2 grudnia – II koncert muzyki organowej w kościele p.w. NNMP.
10 grudnia – Spotkanie z Michaelem Kurzwelly, animatorem polsko-niemieckiego projektu kulturowego „Uniwersitaet Nowa Amerika”.
W roku 2012 udzielono 36 porad uczniom szkół średnich i studentom dotyczących historii oraz ikonografii Gryfina i okolic.
 
Czytelnia dla Dorosłych BP w Gryfinie

14 stycznia – spotkanie w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. Przedmiotem dyskusji była powieść Leonie Swann pt. „Triumf owiec”.
23 czerwca – znajdujące się w zbiorach obrazy gryfińskiego artysty plastyka, Aleksandra Chmielewskiego, udostępniono na wystawę w Penkun,
której współorganizatorami było TMHZG i Biblioteka Publiczna w Gryfinie.
Lipiec/sierpień – pracownik Czytelni pomógł przedstawicielowi  rodziny Aleksandra Omieczyńskiego w dotarciu do artykułów prasowych i fragm.
Książek ukazujących fragmentarycznie jego życie i działalność polonijną w niemieckim Szczecinie.
W okresie letnim, wielokrotnie miały miejsce dyskusje w gronie czytelników na tematy  poruszane w  prasie codziennej lub lokalnej
, (władza lokalna i jej działania, jej niegospodarność, przedsiębiorczość społeczności wiejskich, relacje w rodzinach i wiele innych),
dotyczące ważnych wydarzeń krajowych, sportowych  i in. (np. mistrzostwa Europy w piłce  nożnej  rozgrywane na terenie Polski i Ukrainy,
Olimpiada w Londynie, Powstanie Warszawskie).
1- 7 sierpnia –  przy współpracy Mariana Anklewicza (Dział Zbiorów Specjalnych), Juliana Dalidowicza (TMHZG) i Dyrekcji Zamku Książąt  Pomorskich,
zorganizowano ekspozycję w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
30 września – 6 października –  Tydzień Książek Zakazanych. Przygotowano gazetkę ścienną przybliżającą mieszkańcom Gryfina ideę Tygodnia,
oraz przypomniano literaturę tzw. drugiego obiegu.

W  2012 r.  pracownicy Czytelni, podobnie jak w latach poprzednich, wielokrotnie prowadzili indywidualne szkolenia z zakresu korzystania z katalogów
Biblioteki  Narodowej, Książnicy Pomorskiej i innych bibliotek polskich,  bazy danych programu  Lex.  
           W Czytelni sprzęt komputerowy wykorzystywany był również do edukacji internetowej bezrobotnych, której celem było zdobycie przez nich
samodzielności w przeglądaniu internetowych ofert pracy. W drugiej połowie roku opory wobec nowych technologii w ofercie Czytelni przełamywać zaczęli
na razie nieliczni, starsi czytelnicy. Początkowo  przy pomocy najmłodszych członków rodziny, potem pracowników Działu, a następnie poprzez  samokształcenie.
W okresie od stycznia do września 2012 r. na łamach  Nowych 7 Dni Gryfina w ramach cyklu „Biblioteka poleca”  kontynuowana była przez Pracownika Czytelni promocja 
ważnych lub ciekawych książek, znajdujących się w zbiorach Biblioteki.
         W 2012 r. (14.01.) odbyło się w Czytelni 1 spotkanie w ramach Dyskusyjnych Klubów 
Książki. Przedmiotem dyskusji była powieść Leonie Swann pt. „Triumf owiec”. Ze względu na trudności ze zgromadzeniem w dni  powszednie tygodnia wszystkich zainteresowanych tą formą aktywności czytelniczej, propozycje spotkań sobotnich często nie dochodziły do skutku, ze względu na prace   remontowe i modernizacyjne prowadzone w Bibliotece.
          Z okazji przypadającego w dn. 30.09 – 06.10.12 r. Tygodnia Książek Zakazanych   Pracownicy  Czytelni przygotowali gazetkę ścienną przybliżającą mieszkańcom Gryfina ideę jego organizacji.  
         Sukcesywnie, w ciągu 2012 r., z myślą o stronie internetowej Biblioteki, w ramach pracy wewnętrznej, przygotowywane były i  nadal są, wykazy nowości wzbogacających
księgozbiór Czytelni. Ze względu na dość odległe w czasie pełne opracowanie bibliografii 
ziemi gryfińskiej w formie on-line, przygotowywany jest na stronę internetową Biblioteki,
 również wykaz treści wszystkich numerów Gryfińskiego  Kwartalnika  Historycznego.  
          W podobnej formie opracowywana była i przez pewien okres będzie kartoteka literacka oraz wykaz zawartości miesięcznika pt. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. 
         Czytelnia wspiera również, podobnie jak w przeszłości, mieszkańców okolicznych wsi poszukujących informacji o  miejscowościach swojego zamieszkania.  
        W ciągu roku wielokrotnie pracownicy czytelni aktywnie angażowali się w pomoc  uczniom klas maturalnych w wyborze, stosownych do tematu prezentacji,
pozycji  bibliograficznych, jak również, udzielali pomocy w precyzowaniu  konspektów ich prac.
 
 
Oddział Dziecięcy BP w Gryfinie
 

W roku 2012 zorganizowaliśmy wiele nowatorskich i różnorodnych form upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
Głównym celem naszych działań było dotarcie do jak największej liczby dzieci poprzez różnego typu imprezy czytelnicze, blok feryjny, konkursy, zajęcia biblioterapeutyczne, l
ekcje biblioteczne, teatrzyki etc. i zachęcenie ich do odwiedzania naszej Biblioteki.
W czasie ferii zimowych dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w zajęciach specjalnie dla nich zorganizowanych przez Oddział Dziecięcy BP w Gryfinie przy współpracy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczestnicy ferii w bibliotece brali czynny udział w rozmaitych konkursach, warsztatach, spotkaniach, wycieczkach i zabawach.
W pierwszym dniu po zabawach integracyjnych, cztery grupy pracowały podczas warsztatów biblioterapeutycznych pt. „Się czyta, się wie”. Dzięki tym zajęciom
wszyscy uświadomili sobie ważne znaczenie książki w ich życiu oraz dowiedzieli się co warto czytać i jak dbać o książki. Pani Urszula Czapiewska z Nadleśnictwa
Gryfino za pomocą prezentacji multimedialnej „Co każdy o lesie wiedzieć powinien… płazy w lesie: ŻABY” -interesująco opowiadała o poszczególnych gatunkach
tych płazów. Odwiedziliśmy także redakcję tygodnika lokalnego „Nowe 7 Dni Gryfina”. W trakcie wizyty dzieci dowiedziały się, jak powstaje gazeta regionalna,
dlaczego warto sięgać po czasopisma i czytać zawarte w nich treści  oraz jak można zostać dziennikarzem. Ciekawym punktem programu tegorocznych ferii było
spotkanie i warsztaty z ilustratorką książek dla dzieci, wielokrotnie nagradzaną - p. Agnieszką Żelewską pt. „Bohater książkowy – tekst a ilustracja”.
Podczas warsztatów w Klubie Nauczyciela uczestnicy dowiedzieli się jak powstają ilustracje i na czym polega praca ilustratora, zobaczyli oryginalne prace
p. Żelewskiej oraz sami pod okiem specjalisty tworzyli nowe ilustracje do książek „Wesoły Ryjek” Wojciecha Widłaka i „Gębolud” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel.
Z kolei swoje zdolności aktorskie mogli odkryć  w trakcie warsztatów teatralnych z p. Katarzyną Hatłas - założycielką Teatrzyku Lalkowego Bum Cyk Cyk.
Tutaj poszczególne grupy układały bajkę i na jej podstawie za pomocą lalek odgrywały poszczególne role. Drugi tydzień ferii zdominowały warsztaty twórcze.
Można było za pomocą techniki decoupage wyczarować piękne przyborniki i deski kuchenne z pomocą p. Wioletty Majek z VIOL DECOR. Z kolei w MAMOFAKTURZE u p.
Justyny Rychłowskiej filcowaliśmy wełnę, z której powstawały kolorowe wazoniki. Natomiast z gliny powstawały kubki, dzwonki, miski i koszyczki u p. Marty Frużyńskiej
w Pracowni Ceramicznej GLIMART. W pracowni plastycznej GDK-u pod kierunkiem p. Elżbiety Narzekalak ozdabialiśmy kamienie techniką decoupage,
które przywieźliśmy z wakacji nad morzem. Oprócz warsztatów odbyło się interesujące spotkanie z p. Michałem Rembasem autorem przewodnika
„Zachodniopomorskie tajemnice”. Na zakończenie tegorocznej BIBLIOFERIADY pojechaliśmy na wycieczkę do Muzeum Techniki i Komunikacji w
Szczecinie. Uczestnicy wycieczki obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Czy nauka ułatwia życie? i projektowali pojazdy przyszłości. Ogółem z oferty
Oddziału Dziecięcego w czasie ferii zimowych skorzystało 267 dzieci i młodzieży.
W lutym w ramach 6. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży „Włóczykij” w Czytelni dla Dzieci BP w Gryfinie odbyły się dwa spotkania z podróżnikiem
i autorem książek dla dzieci - Łukaszem Wierzbickim. Podczas pierwszego spotkania na podstawie książki „Dziadek i niedźwiadek” dzieci poznały
losy niedźwiedzia Wojtka, który towarzyszył żołnierzom z Armii Andersa od kwietnia 1942 roku do listopada 1947. Obejrzały także archiwalne zdjęcia
oraz film przedstawiający zabawę misia z żołnierzami w obozie szkoleniowym na Bliskim Wschodzie. Pan Łukasz pokazał uczestnikom prelekcji
jak wyglądał szlak bojowy Armii Andersa oraz opowiedział o znaczeniu bitwy o Monte Cassino i roli zwierząt, które towarzyszyły ludziom w wojnach na
przestrzeni wieków. Natomiast dzięki prezentacji multimedialnej na podstawie książki „Afryka Kazika” dzieci odbyły niezwykłą podróż do Afryki,
aby poznać autentyczne przygody Kazimierza Nowaka, polskiego podróżnika, który jako pierwszy na świecie przemierzył Czarny Ląd rowerem.
Ponadto poznały geografię Afryki, żyjące w niej zwierzęta i ich zwyczaje. Spotkanie ilustrowane było barwnymi ilustracjami, zdjęciami, zagadkami i anegdotami.
W ramach edukacji teatralnej naszych Czytelników z  okazji Międzynarodowego Dnia Teatru (27 marca) odbył się spektakl teatru lalek pt.
„Cała prawda o czarownicach, czyli historia Jasia i Małgosi” w adaptacji mistrza poezji dziecięcej Jana Brzechwy, przedstawienie w wykonaniu
  aktorów Teatrzyku Bum Cyk Cyk z Gryfina.
W kwietniu Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa przedstawił spektakl teatralny  pt. „Magiczna księga”.
Zadbaliśmy też o edukację czytelniczą rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy, dlatego po raz pierwszy zorganizowaliśmy majowe
spotkanie pt. Kampania Cała Polska czyta dzieciom. Od głośnego czytania do mądrego wychowania. Wyzwania współczesnego
rodzica. Spotkanie poprowadziła p. Marzanna Kuszyńska – Dyrektor Regionalny i Koordynator Programu RodzinneCzytanie.pl.
Na początku uczestnicy spotkania obejrzeli dwie prezentacje: „10-lecie kampanii społecznej CPCD” i „10 ważnych książek 10-lecia kampanii CPCD”.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń czytelniczych rodziców i nauczycieli, do poznania zalet głośnego czytania dziecku
oraz nowych pozycji z literatury dziecięcej wartych przeczytania.
W pierwszym tygodniu czerwca włączyliśmy się w Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Inauguracja XI OTCD rozpoczęła się
1 czerwca, czytaniem „Lokomotywy” Juliana Tuwima  w interpretacji p. Doroty Krutelewicz–Sobieralskiej (instruktorki z Pracowni
Teatru i Recytacji GDK – Pałacyk pod Lwami). Następnie dzieci wysłuchały bajkowego koncertu pt. „Pyza na polskich dróżkach” w
wykonaniu artystów z Agencji Artystycznej PRO MUSICA z Pilchowa. Drugiego dnia OTCD naszą Bibliotekę odwiedziły znane dzieciom z TVP 1 – Moliki Książkowe
wraz  z  autorką programu  p. Małgorzatą J. Berwid. Molinka i Molik wystąpiły dla przedszkolaków.
Po molikach odbyło się spotkanie autorskie z p. Mariolą Fajak-Słomińską (aktorką Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie), która przeczytała
fragmenty swojej najnowszej książki pt. „Król Naszego Lasu”. Spotkanie uatrakcyjnił mały spektakl teatralny nawiązujący do książki. 5 czerwca
po raz drugi spotkały się z dziećmi rozczytane Moliki Książkowe. Podczas wszystkich spotkań można było kupić molikowe płyty, a także książki
zaproszonych autorów. Ostatniego dnia XI OTCD odbyło się spotkanie autorskie z p. Januszem Wilczyńskim (dziennikarzem z Polskiego Radia Szczecin),
który przeczytał swoją książkę pt. „O królewnie, która chciała jeździć koparką”. Bajka spodobała się zarówno dziewczynkom jak i chłopcom.
Na zakończenie spotkania p. Janusz zadawał dzieciom „budowlane zagadki” i rozdawał autografy.
Ogółem w tegorocznym Tygodniu Głośnego Czytania uczestniczyło 206 dzieci i opiekunów. Każdy otrzymał zakładki  i nalepki z okładkami
10 ważnych książek 10-lecia kampanii czytania oraz materiały promocyjne z „Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.
Imprezie towarzyszyła wystawa  pt. „Głośno czytać każdy może!” Warto nadmienić, że Oddział Dziecięcy już po raz trzeci otrzymał Wyróżnienie
Specjalne w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”.
 Na rozpoczęcie wakacji zaproponowaliśmy naszym Czytelnikom i ich rodzicom piknik czytelniczy w Glinnej – „Z książką na leśnym szlaku”.
30 czerwca „w pięknych okolicznościach przyrody” ponad  30. dzieci i opiekunów uczestniczyło w pikniku czytelniczym w Glinnej zorganizowanym
przez Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej  i Nadleśnictwo w Gryfinie.  W programie pikniku znalazły się takie atrakcje jak: spacer szlakiem
dydaktycznym „W poszukiwaniu tajemnic zielonego lądu” z p. Urszulą Czapiewską z Działu Promocji Nadleśnictwa Gryfino. Szlak, który mierzył 4 km
i 12 przystanków leśno-edukacyjnych przeplatany był zagadkami i wierszykami przyrodniczymi z tomików: „Bajeczny ogród” Andrzeja Grzyba, „Skąd leci motyl?”
Władysława Grzeszczyka, „Nasze drzewa” Jadwigi Jałowiec i „Dzieci w ogrodzie” Doroty Gellner. Ostatni przystanek naszej wyprawy miał miejsce w
Ogrodzie Dendrologicznym. Potem był najbardziej emocjonujący punkt programu, a mianowicie poszukiwanie tajemniczego skarbu ukrytego na terenie ogrodu.
W ramach kontynuowania projektu „Rodzinne spotkania w bibliotece” dla najmłodszych czytelników i ich rodziców odbył się spektakl teatralny
pt. „KOPCIUSZEK” z piosenkami w wykonaniu znanych i lubianych aktorów z Teatru La Fayette w Szczecinie. W październiku odbyła się
projekcja filmu animowanego  pt. „BAMBI” z 1942 roku  na motywach książki Feliksa Saltena. Natomiast w okresie przedświątecznym
odbył się spektakl jasełkowy pt. „WŚRÓD NOCNEJ CISZY” w wykonaniu znanych i lubianych aktorów z Teatru La Fayette ze Szczecina.
Rok 2012 był Rokiem Janusza Korczaka, dlatego Oddział Dziecięcy przybliżył tę wspaniałą postać pedagoga i lekarza nie tylko dzieciom,
ale także dorosłym. Uczniowie gryfińskich szkół podstawowych spotkali się w Oddziale Dziecięcym BP w Gryfinie z pisarką BEATĄ OSTROWICKĄ,
która prezentowała swoją najnowszą książkę dla dzieci pt. „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku”. Spotkanie miało formę warsztatów literackich,
w których dzieci uczestniczyły aktywnie dyskutując o prawach i obowiązkach dzieci, o sądzie koleżeńskim, o trudnym dzieciństwie w czasach II wojny światowej.
Niektórzy zaskoczyli obecnych na spotkaniu dorosłych, wiedzą na temat życia i twórczości Janusza Korczaka. Okazało się,
że kilkoro dzieci czytało jego najbardziej znane powieści: „Król Maciuś I” czy „Kajtuś Czarodziej”.
Z kolei 1 grudnia w Sali Konferencyjnej BP w Gryfinie miało miejsce ciekawe wydarzenie. W otoczeniu nauczycielek szkolnych i przedszkolnych,
opiekunów świetlic, bibliotekarzy i osób zainteresowanych teoriami wychowawczymi „Pandoktora” odbyło się spotkanie warsztatowe
pt. „Jak kochać dziecko – idee Janusza Korczaka w indywidualnym podejściu do dziecka oraz w pracy z grupą dzieci w szkole, w przedszkolu i w bibliotece”,
prowadzone przez panią Małgorzatę Swędrowską – nauczycielkę klas 1-3 w Poznaniu, trenerkę Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
harcerkę, liderkę kampanii ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”, a dzieciom z Poznania znana przede wszystkim z wielu warsztatów literackich
prowadzonych w księgarniach, domach kultury, szkołach i przedszkolach. O tym, jak te wciąż aktualne idee wprowadzić w szkole czy przedszkolu,
opowiadała właśnie pani Swędrowska. Pokazała uczestnikom warsztatów kilka zabaw, które pomogą poznać między sobą dzieci w grupie,
zbudują zaufanie, pomogą tym, którzy są nieśmiali i nie lubią wypowiadać się publicznie. Z pomocą prostych piosenek, układów choreograficznych
i elementów z papieru, które sami robiliśmy, a które także dzieci bez trudu wykonają, sami się bawiliśmy, jednocześnie się ucząc,
jak takie elementy wprowadzać na zajęciach. Spotkaniu towarzyszyła wystawa przygotowana przez Rzecznika Praw Dziecka –
„Nie ma dzieci – są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” składająca się z 20. plansz.
W bieżącym roku młodzi czytelnicy spotkali się z: Mariuszem Niemyckim, Joanną Krzyżanek, Dorotą Gellner, Martą Fox, Joanną Olech, Ewą Chotomską,
Marcinem Szczygielskim, Agnieszką Tyszką, Marcinem Pałaszem.
Ponadto dla maluchów i przedszkolaków organizujemy w każdy czwartek „Czytanie 
z Gryfusiem”,  a „moli książkowych” zapraszamy raz w miesiącu na dyskusję o ciekawych książkach w DKK „Gryfik”. Liczba stałych klubowiczów to 9 osób.
Ogółem z naszej oferty skorzystało 4297 osób.
Formy współpracy ze szkołami
 Każda organizowana impreza czytelnicza w Oddziale Dziecięcym jest promowana w gryfińskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
Dzieci uczestniczą w spotkaniach autorskich, konkursach plastycznych i literackich, warsztatach twórczych, zajęciach biblioterapeutycznych i
głośnego czytania, lekcjach bibliotecznych i wycieczkach. Służymy pomocą  w wyszukiwaniu materiałów repertuarowych na
różne szkolne uroczystości i okazje wykorzystując w tym celu kartoteki zagadnieniowe. Wydajemy uczniom zaświadczenia o
ilości wypożyczonych książek. Konsultujemy się z nauczycielami języka polskiego w sprawie zakupu nowych lektur szkolnych w formie  książek,
audiobooków, czy filmowych  i teatralnych adaptacji.

Filia biblioteki na Górnym Tarasie

16 – 27 stycznia – organizacja ferii dla dzieci.
W 2012 roku wykorzystując założenia pedagogiki zabawy bibliotekarki wykorzystały w czasie zajęć z dziećmi różnorodne środki wyrazu
– ruch (tańce), mowę (dyskusje, opowieści), środki plastyczne (malowanie, wyklejanie, wycinanie).
Najbardziej oczekiwane były taneczne szaleństwa z książką, i nie tylko. Mistrz tańca – p. Andrzej Ulitko niezwykle profesjonalnie
wprowadził dzieci w świat czaczy i hip-hopu. Taniec z książką wypadł rewelacyjnie – dużo śmiechu, gimnastyki i taktu. Okazało się,
iż taniec to nie tylko rozrywka, ale i ciężka praca.
Warsztaty plastyczne – „Ze sztuką zdobniczą za pan brat”. P. Ewa Kuziara zafascynowała dzieci sztuką pergamano i quillingiem.
Z wypiekami  na twarzach uczestnicy ferii robili laurki na Dzień Babci i Dziadka, zakładki do książek oraz …kolczyki, broszki i wisiorki. Dla kogo? Oczywiście dla Mamy.
Biblioteczny detektyw. – Z pewną dozą nieśmiałości dzieci podchodziły do tej zabawy. Zabawa w bibliotecznego detektywa pozwoliła
dzieciom zapoznać się z księgozbiorem biblioteki i z czarodziejskim katalogiem. To był strzał w przysłowiową dziesiątkę.
W dobie komputeryzacji nawet zwykła szafa wzbudza zdziwienie a cóż dopiero skrzynkowy katalog biblioteczny.
Panie bibliotekarki zaprosiły maluchy z opiekunami na „Śniadanie z bajką w Cafe Biblioteka”. W domowej atmosferze „podgrzewanej”
kawą i słodkim poczęstunkiem bibliotekarka powiedziała „małe co nieco” o bibliotece, przeczytała bajkę o królu, królewnie i królewiczu,
z której wynikało, że maluchy mają zrobić piękną koronę dla królewny
Dla wielbicieli gier komputerowych i komputera konkurs „Mistrzowie gier komputerowych i nie tylko”. Każde z dzieci otrzymało ten sam tekst i
5 minut na przepisanie tego tekstu na komputerze. Wbrew pozorom nie okazało się to łatwym zadaniem. Lepiej poradzili sobie z testem,
składającym się z 10 pytań. Zwycięzcą został Karol Trzciński, który wyprzedził swoich rówieśników punktem za błyskawiczne przepisanie tekstu  na komputerze.
Spotkania feryjne urozmaiciły: głośne czytanie książek („Tajemnica biblioteki”, „Koszmarny Karolek czyta książkę”), bajki filmowe dla dzieci i popołudnie z horrorem dla młodzieży.
To tylko niektóre pomysły, które zrealizowałyśmy w czasie ferii. Było dużo zabawy, a ta jak wiadomo jest niestresująca, najlepiej służy wyrabianiu
motywacji do czytania, bo BIBLIOTEKA INSPIRUJE, UCZY, I…UZALEŻNIA, BO BIBLIOTEKA JEST ZAWSZE NA PLUSIE.
23 marca – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków  Przedszkola im. Kubusia Puchatka.
Kilkunastoosobowa grupa 4-5 latków z przedszkola im. Kubusia Puchatka odwiedziła filię Biblioteki Publicznej na Górnym Tarasie,
gdzie odbyło się teatralne czytanie bajki. „Królewna na ziarnku grochu”( na podstawie baśni H.Ch. Andersena) Michała Daniela Mordarskiego
wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród przedszkolaków.
26 kwietnia – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków  oraz  przedstawienie teatralne.
Godz. 12.00 to początek spotkania z teatrem. Teatr Edukacji i Profilaktyki z Krakowa „Maska” zaprezentował się w przedstawieniu pt.” Magiczna księga”.
Odbiorcami sztuki byli uczniowie ze szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie, To niecodzienne spotkanie z historią małego króliczka zaskoczyło mile dzieci.
9 maja – wystawa pt. Dobrowolny przymus. Prelekcja.
W bibliotece na Górnym Tarasie od 8.05 – 22.05. 2012 r. można było oglądać wystawę fotografii pt. „Dobrowolny przymus…
Majówki, festyny, pochody w powojennym Gryfinie”.
O minionej epoce, z pewną dozą ironii, sarkazmu i humoru opowiedział gryfiński historyk M. Anklewicz. Podczas prezentacji multimedialnej,
przygotowanej przez Ewę Chołdrych, zaproszeni gimnazjaliści z kl.IIa (opiekun M.Piznal) mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat obchodów
1 Maja w Gryfinie lat powojennych.
17 maja – Jaki to zawód ……..bibliotekarz? lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Przedszkola nr 1.
6 czerwca – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.
„KRASNALE SZEPTALE” w bibliotece na Górnym Tarasie.
„Rozwijanie u najmłodszych dzieci zamiłowania do książek jest szczególnie ważne w epoce dominacji w zabawie i nauce mediów elektronicznych”
stąd też nauczycielki z Przedszkola im. Kubusia Puchatka – M. Suwała, M. Małolepsza – chcąc wykreować modę na czytanie przyprowadzają
dzieci 4-5latki na zajęcia do biblioteki na Górnym Tarasie.
Lipiec – wystawa plakatu „Teatr Tespisek”.
8 października – lekcja dla przedszkolaków  z ….lekarzem stomatologiem.
22 października – lekcja biblioteczna dla pierwszoklasistów ze szkoły nr 3.
25 października – lekcja biblioteczna dla pierwszoklasistów ze szkoły nr 2.
15 listopada – lekcja biblioteczna dla pierwszoklasistów ze szkoły nr 3. 
 
 
Filia biblioteki w Wełtyniu

18 lutego – „Zabawa karnawałowa z Mikołajem i paczkami” w świetlicy wiejskiej.
28 kwietnia – „Sprzątanie świata”. Akcja zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia.
12 maja – „Kiermasz książki za złotówkę” zorganizowany w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Zebrano 81 złotych, za które zakupiono kilka nowości.
14 maja – Konkurs „Wełtyń wczoraj i dziś” zorganizowany w związku z obchodami 800-lecia Wełtynia zorganizowany wspólnie ze świetlicą wiejską.
Biblioteka w środowisku lokalnym Wełtynia współpracuje z miejscowymi organizacjami i instytucjami m.in. „Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii
i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia”, Sołtysem i Radą Sołecką, Świetlicą Wiejską, Kołem Emerytów i Rencistów.
Pierwszą imprezą zorganizowaną wspólnie w tym roku była „Zabawa Karnawałowa z Mikołajem i paczkami”, która odbyła się 18.02.2012 r.
w Świetlicy wiejskiej. Na „ dzień dobry” wszystkie dzieci pan Leszek Jaremczuk- sołtys Wełtynia- poczęstował cukierkami, a panie z miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały poczęstunek i napoje, tosty, gofry i słodycze. W czasie trwania całej zabawy karnawałowej odbywały się
przeróżne konkursy z nagrodami, taniec grupowy wszystkich chętnych-także dzieci wspaniale się bawiły.
Kolejną wspólną akcją było „Sprzątanie Świata”. Pod koniec 2011r. odbył się w filii bibliotecznej w Wełtyniu „Konkurs ekologiczny” dotyczący
segregacji śmieci, którego konsekwencją była akcja sprzątanie świata. W ostatnie sobotnie popołudnie kwietnia  czytelnicy Biblioteki wzięli
udział w akcji „Sprzątanie świata”. Organizatorami tej akcji była: filia biblioteczna w Wełtyniu i Stowarzyszenie Rozwoju Ekologii i Agroturystyki
na Rzecz Wełtynia. Po całej akcji zebrane śmieci zostały wywiezione na wysypisko. Następnie było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Była to również ciekawa lekcja ekologii, nie na papierze lecz w praktyce, to jak wygląda nasze otoczenie zależy od nas samych.
W maju w ramach trwającego IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze” filia Biblioteki Publicznej w Wełtyniu
zorganizowała m.in.: „Kiermasz książek”, które mieszkańcy Wełtynia mogli kupić za symboliczną „złotówkę”. Kiermasz  cieszył się dużym powodzeniem.
  Aby zachęcić mieszkańców do odwiedzenia naszej Biblioteki, zorganizowaliśmy wspólnie z dziećmi akcję malowania na asfalcie kolorową kredą strzałek
z napisem „zapraszamy do biblioteki”. Jednocześnie była to jej promocja w środowisku lokalnym i niektórzy  mieszkańcy będąc koło swoich posesji
z zaciekawieniem przyglądali się i pytali co tu się dzieje? Podczas tej akcji rozwieszaliśmy również ogłoszenia o odbywającym się kiermaszu taniej książki.
Na koniec w bibliotece był słodki poczęstunek dla wszystkich chętnych w podziękowaniu za takie zaangażowanie.
W ramach Tygodnia Bibliotek odbył się konkurs zatytułowany „Wełtyń wczoraj i dziś”. Konkurs ten tematycznie był związany z obchodami 800-lecia Wełtynia-
przypadającego w tym roku. Przygotowane przez bibliotekarkę zestawy pytań dotyczyły zarówno historii naszej wsi, jak i tego co obecnie znajduje się w naszych
pięknych okolicach (jeziora, wyspy, zabytki). W konkursie wzięło udział siedmioro czytelników naszej biblioteki.
W listopadzie biblioteka wraz ze świetlicą wiejską włączyła się w pomoc przy dekoracji sali na „Dzień Seniora”. Ponadto w bibliotece w ciągu roku
były zajęcia edukacyjne, literackie oraz inne, tak aby dzieci nie nudziły się.
 
 
Filia biblioteki w Chwarstnicy
 

14 marca – spotkanie autorskie z Mariuszem Niemyckim.
20 kwietnia – spotkanie autorskie z Dorotą Gellner.
Kwiecień – konkurs ze znajomości twórczości J. Tuwima pod hasłem „Tuwimiada”.
Maj – konkurs dla uczniów klas starszych „ Mały Książę- opowieścią dla wszystkich”.
7 maja – spotkanie autorskie z Martą Fox.
1 – 6 czerwca – XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
5 czerwca – Czytanie dzieciom. „Moliki książkowe”, czyli co czytać dziecku.
1 października  –  pasowanie na czytelnika.
5 października – spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką.
12 grudnia – spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem.
Wycieczki do biblioteki,  lekcje biblioteczne. Łącznie odbyło się ich 57. Udział w nich wzięło 798 osób.
    Przez cały rok bibliotekę odwiedzają zarówno młodzi, jak i dorośli czytelnicy. Przez cały rok szkolny czynnie włączamy się w życie miejscowej szkoły
.  W 2012 roku w bibliotece odbyło się siedem spotkań autorskich, w których uczestniczyło 377 osób. Spotkania ze znanymi autorami odbywały się w
auli szkoły dzięki temu mogło w nich uczestniczyć więcej osób. Byli to pisarze zarówno dla dzieci ( brały udział dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym),
dla dzieci starszych ( klasy I-III), a także dla młodzieży i wychowawców ( klasy IV- VI i gimnazjalne).
           Wspólnie z nauczycielami języka polskiego przeprowadzono konkurs ze znajomości twórczości J. Tuwima pod hasłem „Tuwimiada”,
a dla uczniów klas starszych konkurs- „ Mały Książę- opowieścią dla wszystkich”. Laureatom wręczono nagrody w Dniu Dziecka ufundowane przez
Bibliotekę Publiczną  w Gryfinie i Radę Rodziców Zespołu Szkół w Chwarstnicy.
          Przez cały rok organizowane były wycieczki do biblioteki,  a także lekcje biblioteczne.  Przy takich spotkaniach dzieci i młodzież zachęcamy
do wspólnego czytania, recytacji wierszy oraz popisów wokalnych.
         W czasie ferii godziny  otwarcia biblioteki dostosowano do potrzeb miejscowej szkoły, a także dzieci i młodzieży z Chwarstnicy. 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach technicznych,  podczas których wykonywały korale robione metodą szydełkową, anioły z włóczki, ozdobne pudełka z papieru,
które były idealnym upominkiem dla babć i dziadków z okazji ich święta. Starsza młodzież zgłębiała tajniki Internetu pod czujnym okiem opiekuna.
Korale zostały przekazane opiekunowi samorządu uczniowskiego, które zostały sprzedane na kiermaszu. Dochód ze sprzedaży zasilił budżet Rady Rodziców.
    „ Biblioteka ciągle w grze” pod takim hasłem przebiegał IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.  Przez cały tydzień organizowane były wycieczki.
Najmłodszym dzieciom tj. przedszkolakom, dzieciom z klas „O” i I zaprezentowano księgozbiór. Dzieci mogły zobaczyć różne formy książek, audiobooki. 
Starsi uczniowie brali udział w lekcjach bibliotecznych. W godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia robótek ręcznych.
Zrobiony przez młodzież anioł został przekazany osobie niepełnosprawnej.
      Biblioteka przez cały rok bierze udział w popularnej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odwiedzamy dzieci w przedszkolu, klasach „O”,
a także w klasie I czytając im popularne bajki dla dzieci. Do akcji zachęcamy również starszych ich kolegów i nauczycieli, którzy chętnie biorą udział w tej akcji.
    Przez cały rok w bibliotece odbywały się pogadanki, konkursy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczne i techniczne.
   Biblioteka posiada trzy punkty biblioteczne w świetlicach:  w Mielenku, Dołgiem i Sobiemyślu. Oprócz możliwości skorzystania z księgozbioru
istnieje tam możliwość przeczytania bieżącej prasy lokalnej.

Filia biblioteki w Żabnicy

Podniesieniu czytelnictwa służyły pogadanki i dyskusje związane z przeczytanymi książkami  oraz indywidualne rozmowy z czytelnikami.
W ramach pracy pedagogicznej przeprowadzono szereg rozmów, pogadanek z uczniami poszczególnych klas na temat informacji
czytelniczo-medialnej oraz z przysposobienia czytelniczego.
W ramach zajęć z Edukacji czytelniczo – medialnej przeprowadzono 9 lekcji bibliotecznych w klasach   I -VI. Podczas zajęć przekazano uczniom wiadomości z zakresu wiedzy
o książce, bibliotece, zapoznano z najnowszymi kierunkami współczesnego bibliotekarstwa.
W ciągu całego roku szkolnego  trwał Konkurs Czytelniczy, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie  szkoły. Rozwiązanie konkursu nastąpiło
w czerwcu. Laureaci otrzymali nagrody książkowe. 
W ramach pracy  biblioteki przeprowadzono szereg uroczystości dla uczniów szkoły i ich rodziców oraz dla chętnych mieszkańców wsi:
- promocja książki p. Bogdana Matławskiego „Smaki ryb odrzańskich”
- konkurs „Znam różne źródła informacji” w Tygodniu Bibliotek
- konkurs na ozdoby świąteczne
- konkursy rysunkowe dla najmłodszych pod hasłem „Moja ulubiona bajka”
- konkurs z okazji obchodów urodzin Pluszowego Misia „Kocham pluszami ponieważ….”
- dyskusja nad książkami o przygodach Karolka
- dyskusja na temat Mikołajka – bohatera serii książek
- zajęcia dla chętnych podczas ferii zimowych
- uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I
- obchody urodzin Pluszowego Misia z udziałem zaproszonych gości, którzy czytali fragmenty ulubionych książek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- prezentacja  multimedialna i apel o Januszu Korczaku.
 
Filia w Gardnie

Filia w Gardnie mieszcząca się w Zespole Szkół zorganizowała w 2012 roku na ternie szkoły dla swoich czytelników 45 lekcji bibliotecznych
przygotowujących dzieci i młodzież do poruszania się w bibliotece i korzystania z jej zasobów. W lekcjach wzięły udział 754 osoby.
Poza lekcjami biblioteka zorganizowała 48 imprez kulturalnych, w których wzięły udział 844 osoby. Były to m.in. pogadanki z uczniami, konkursy plastyczne, literackie itp.
 
Filia w Pniewie

Filia w Pniewie przeprowadziła dla swoich czytelników 41 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 150 osób. Poza tym zorganizowała
w ciągu roku szereg imprez kulturalnych, z których skorzystały przede wszystkim dzieci z Pniewa i okolic. Były  to m.in.. zajęcia w czasie ferii zimowych,
zajęcia zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. Bibliotekarka zorganizowała 14 wystawek o bohaterach książek, okolicznościowych związanych z rocznicami, itp.
 
     Wszystkie powyższe przedsięwzięcia są możliwe dzięki dobrze zorganizowanej sieci bibliotecznej w mieście i gminie oraz efektem zauważania i  
zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej, wychodzenia z propozycjami kulturalnymi również poza mury biblioteki i poza tradycyjne formy pracy placówki.
Jest to również wynik dobrej współpracy m.in. z Gryfińskim Domem Kultury, Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, Gryfińskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku, szkołami gryfińskimi, Urzędem Miasta i Gminy Gryfino, Samorządem Powiatowym, C.W. Laguna, Książnicą Pomorską, Biblioteką Parafialną
oraz środowiskiem lokalnym.  Dobrze układa się współpraca z przedstawicielami lokalnych mediów.
Informacje o przedsięwzięciach Biblioteki są umieszczane na stronach urzędu gminy, powiatu, biblioteki, na łamach prasy lokalnej.
 
 
VII. Komputeryzacja i automatyzacja
 
Sprzęt i oprogramowanie pozyskane przez bibliotekę w 2012 r.:
- drukarka wielofunkcyjna, 9 laptopów i 9 pakietów Office 2012  (na kwotę 18350,-) zostały zakupione z programu ministerialnego „Infrastruktura bibliotek”.
Ze środków organizatora zakupiono:
- dysk zewnętrzny TRANSCEND,
- dysk przenośny HDD SEAGATE,
- 5 UPS,
- router D-link,
- zewnętrzne nagrywarki dvd i blu-ray
- skaner Canon,
- drukarki atramentową i laserową,
- notebooki 6,
- komputery stacjonarne 4 sztuki,
- monitory LCD 2 sztuki,
- tablet SAMSUNG GALAXY TAB II,
- program antywirusowe ESET NOD 32 10 sztuk,
- 10 pakietów Office 2010,
- głośniki komputerowe, myszy, klawiatury, pamięć RAM, switch TP Link.
W zakresie komputeryzacji podjęto w 2012 r. następujące prace:
- został zakupiony program SOWA – MARC 21 z hostingiem,
- przeprowadzono konwersję wszystkich wprowadzonych zbiorów do formatu MARC 21,
- udostępniono czytelnikom katalog on-line,
- został uruchomiony elektroniczny moduł wypożyczania w Oddziale Dziecięcym BP,
- został uruchomiony hot spot na terenie biblioteki.
Wszystkie te działania były wymogiem Certyfikatu Biblioteka+ i warunkiem otrzymania dotacji zarówno z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jak i Województwa Zachodniopomorskiego.

W 2013 roku planujemy:
- skończyć wprowadzanie zbiorów w bibliotece głównej i rozpocząć wprowadzanie w filiach biblioteki,
- uruchomienie elektronicznych modułów wypożyczania w Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni dla Dorosłych,
- zakup i obsługę e-booków,
- stworzenie stanowiska komputerowego dla osób niewidomych i niedowidzących.
 
VIII. Programy, projekty, granty
 
W 2012 r. biblioteka otrzymała środki z Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” w wysokości 453.708 zł na zadanie
„ Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie”.

Wśród kluczowych celów założonych działań zrealizowano:
- adaptację poddasza na cele biblioteczne,
- udostępnienie pomieszczeń na piętrze dotychczas zajmowanych przez pracowników i stworzenie sali wielofunkcyjnej,
-  zakup wyposażenia i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przedmiotowe zadanie było kontynuacją przedsięwzięć inwestycyjnych, które dotychczas były podejmowane.  Celem inwestycji było podjęcie działań,
które po zakończeniu realizacji zadania przyczyniły się do spełnienia standardów Certyfikatu Biblioteka + przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie,
zwiększenie liczby korzystających ze zbiorów i form kulturalnych oferowanych przez bibliotekę.
      Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 r., było to przygotowanie dokumentacji projektowej  i technicznej.  Po uzyskaniu 14 września 2011 r.
pozwolenia na budowę, rozpoczęto procedury związanie z zamówieniami publicznymi i realizację zadania. Prace przebiegały zgodnie  z harmonogramem
rzeczowo-finansowych przedstawionym przez wykonawcę zadania i zakończyły się 11 czerwca 2012 r.  Uzyskano wszystkie pozwolenia na użytkowanie poddasza.
Wyremontowane poddasze zwiększyło powierzchnię użytkową biblioteki o 98 m2 . Do nowych pomieszczeń został przeniesiony m.in. Dział Zbiorów Specjalnych.
Uzyskane pomieszczenie na piętrze, dotychczas zajmowane przez pracowników,  pozwoliło na stworzenie Sali Konferencyjnej. W sali są organizowane szkolenia
merytoryczne dla bibliotekarzy, spotkania autorskie i dyskusyjnego klubu książki. Nowe pomieszczenie pozwala nie tylko na wyeksponowanie zbiorów specjalnych
i historycznych, ale umożliwia organizowanie małych wystaw prac rzeźbiarskich i malarskich lokalnych artystów.
      W ramach zadania Biblioteka Publiczna w Gryfinie dostosowała budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy do tej pory mieli ograniczony dostęp do jej zbiorów,
zakupiono schodołaz, który ułatwia dostęp osób niepełnosprawnych do zbiorów i wszystkich usług jakie oferuje biblioteka. Z myślą o 
osobach niepełnosprawnych w nowo wyremontowanej części biblioteki została wykonana toaleta, wyposażona i dostosowana do ich potrzeb.
      Dążąc do uzyskania Certyfikatu Biblioteka + i spełnienia wszystkich kryteriów przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie , zakupiono 9 laptopów wraz z oprogramowaniem 
i drukarką wielofunkcyjną, które posłużyły do stworzenia dodatkowych stanowisk komputerowych dla czytelników. Został zakupiony program Sowa/Marc 21
(wymóg Certyfikatu Biblioteka+), który pozwolił udostępnić w Internecie katalog elektroniczny wprowadzonych zbiorów biblioteki. Biblioteka zakupiła Hot - Spot
(wymóg Certyfikatu Biblioteka+), który pozwala korzystać z darmowego dostępu do Internetu na terenie biblioteki, każdej osobie posiadającej własny notebook.
      Do nowo wyremontowanych pomieszczeń zostało zakupione ze środków ministerialnych wyposażenie (meble, sprzęty).
 W celach promocyjnych zostały wykonane, z logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i logo Biblioteki + ,pendrivy,
kalendarze na rok 2013,  biuwary oraz tablice informujące o fundatorach dofinansowania. W prasie lokalnej ukazały się artykuły na temat
wykonywanego zadania oraz o środkach pozyskanych  z Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”. 
     Oprócz dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa Kultury na ww. zadanie otrzymaliśmy również środki z Województwa Zachodniopomorskiego
w wysokości 118.046 zł. Pozyskane środki przeznaczyliśmy na zakup mebli i wyposażenia, dzięki tym środkom przeprowadziliśmy remont łazienki
dla czytelników, introligatorni, magazynów.
Poza tym biblioteka brała udział w Tygodniu Bibliotek, Tygodniu Głośnego Czytania „Cała Polska czyta dzieciom”; projekcie Instytutu Książki: Dyskusyjne Kluby Książki.
Kontynuowaliśmy projekt Rodzinne spotkania w bibliotece.    
     Oddział Dziecięcy BP już po raz trzeci otrzymał Wyróżnienie Specjalne w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną
„Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2010/2011.
 
 
IX. Działalność ponadlokalna
 
      Na mocy Porozumienia Nr EK-2/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Biblioteka Publiczna prowadzi część zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na
obszarze gmin: Banie, Stare Czarnowo i Widuchowa. W roku 2012 otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego kwotę 8.000 zł, którą przeznaczyliśmy
na działalność statutową tzn. wydaliśmy na audiobooki  oraz zakupiliśmy zbiory do Filii Naukowej o profilu pedagogicznym (ze zbiorów
filii korzystają czytelnicy z całego powiatu). Rozprowadzane są także na koszt biblioteki wszystkie dostępne materiały dotyczące regionu
do wszystkich bibliotek w powiecie. Ze środków otrzymanych wydano publikację pokonferencyjną, zapłacono za udział dyrektora biblioteki w
konferencjach bibliotek powiatowych i zapłacono za szkolenie dla bibliotekarzy z całego powiatu dotyczące programu bibliotecznego Sowa2/Marc 21.
 
X. Warunki lokalowe
 
 
1. Biblioteka Publiczna:
     Mieści się w budynku wolnostojącym w Gryfinie przy ul. Kościelnej 24, ogrzewanym z miejskiej sieci ciepłowniczej, czterokondygnacyjnym.
W roku 2012 został przeprowadzony remont i adaptacja poddasza, w wyniku którego powierzchnia użytkowa biblioteki  powiększyła się o 98 m2
i wynosi ona 558,69 m2. Jest wykorzystywana na działalność statutową. 
     W 2011 r. rozpoczęto zadanie pod nazwą: Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku
Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
programu wieloletniego Kultura + priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” w wysokości 453.708 zł oraz z Województwa
Zachodniopomorskiego w wysokości 118.046 zł.  W ramach prac remontowych oprócz adaptacji poddasza wykonano wentylację
grawitacyjną w całym budynku biblioteki, magazyny przystosowano do przepisów przeciwpożarowych - wymieniono okna i drzwi na ogniooodporne.
Uzyskano wszystkie pozwolenia na użytkowania poddasza m.in. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej.
Do nowych pomieszczeń przeniesiono m.in. Dział Zbiorów Specjalnych,  utworzono pomieszczenie socjalne dla pracowników,
w holu została utworzona Galeria Mansarda, która pozwala na wyeksponowanie zbiorów specjalnych, historycznych gromadzonych
przez bibliotekę, oraz umożliwia organizowanie małych wystaw lokalnych artystów. Uzyskane pomieszczenie na pierwszym piętrze, dotychczas
zajmowane przez pracowników,  pozwoliło na stworzenie sali konferencyjnej dla 30 osób. W sali organizowane są szkolenia merytoryczne
dla bibliotekarzy, spotkania autorskie i dyskusyjnego klubu książki skierowane m.in. do osób starszych. Sala została wyposażona w nowe
krzesła, ekran, żaluzje oraz ścianki wystawiennicze do eksponowania prac plastycznych.
      W ramach zadania budynek Biblioteki Publicznej w Gryfinie został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy do tej pory
nie mieli dostępu do jej zbiorów.  Zakupiony schodołaz ułatwia dostęp osób niepełnosprawnych do zbiorów i wszystkich usług jakie
oferuje biblioteka. Z myślą o  osobach niepełnosprawnych w nowo wyremontowanej części biblioteki została wykonana toaleta,
wyposażona i dostosowana do ich potrzeb. Na zewnątrz budynku zamontowano dzwonek dla niepełnosprawnych.
      Dążąc do uzyskania Certyfikatu Biblioteka + i spełnienia wszystkich kryteriów przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie, zakupiono 9 laptopów wraz z oprogramowaniem
i drukarką wielofunkcyjną, które posłużyły do stworzenia dodatkowych stanowisk komputerowych dla czytelników w Czytelni dla Dorosłych.
Ponadto w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Oddziale Dziecięcym utworzono stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu on-line.
Został zakupiony program Sowa/Marc 21 (wymóg Certyfikatu Biblioteka+) wraz z oprogramowaniem do zdalnej obsługi czytelników
(wypożyczanie elektroniczne) oraz czytniki i karty magnetyczne. Został udostępniony w Internecie katalog elektroniczny wprowadzonych
zbiorów biblioteki. Biblioteka zakupiła Hot - Spot (wymóg Certyfikatu Biblioteka+), który pozwala korzystać z darmowego dostępu do Internetu
na terenie biblioteki, każdej osobie posiadającej własny notebook.
     W czerwcu zostały także zakończone procedury zamówień publicznych na dostawę i montaż wyposażenia dla potrzeb czytelników i pracowników biblioteki.
     W ramach zamówienia uzupełniającego zakupiono również meble do Czytelni dla Dorosłych m.in. stoliki o regulowanej wysokości, dostosowane
dla osób na wózkach inwalidzkich, mogące służyć jako stanowiska komputerowe. Wymieniono również część regałów na książki i czasopisma
w celu pozyskania większej powierzchni na książki.
     W ramach środków własnych i pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wyremontowano również
pomieszczenia magazynowe na książki, introligatornię oraz toalety dla czytelników.
     W celu ochrony zbiorów, majątku biblioteki  i zabezpieczenia prac artystów wystawianych w bibliotece, placówka została wyposażona w monitoring,
który pozwala pracownikom działów otwartych, będących odpowiedzialnymi materialnie za zbiory, na monitorowanie na bieżąco sytuacji
w działach a także zabezpieczenie budynku na zewnątrz przed wandalizmem (w bibliotece zdarzały się kradzieże, na zewnątrz niszczono
elewację budynku, kradzieże rowerów czytelników itp.). 
W Bibliotece Publicznej użytkowanych jest 30 komputerów pracujących
w sieci lokalnej i podłączonych do Internetu, z czego 13 komputerów przeznaczonych jest dla czytelników.
 

2. Filia Górny Taras.

Mieści się w lokalu komunalnym przy ul. Krasińskiego 87a o powierzchni 117 m2. Wyposażona jest we wszystkie media.
Z powodu małej funkcjonalności pomieszczeń dysponuje tylko 6 miejscami w czytelni.
 W roku 2012  zostały pomalowane ściany pomieszczeń filii i wyremontowano toaletę.
Zamontowano również system szyn wystawienniczych, które są wykorzystywane do eksponowania prac plastycznych. Filia posiada
4 komputery z dostępem do Internetu,  dwa przeznaczone są dla czytelników oraz urządzenie wielofunkcyjne. W roku 2011 do filii 
zakupiony został laptop, ekran i rzutnik, który jest wykorzystywany w zajęciach z dziećmi i młodzieżą a w 2012 telewizor. 
3. Filia Naukowa

 Zajmuje lokal użytkowy o powierzchni 102 m2 , wynajmowany od Gminy Gryfino, położony w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 20.
Lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i grzewczą c.o.
 Po przejęciu Filii od Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (29.06.2006 r.) w latach poprzednich dokonano wymiany instalacji
grzewczej c.o. oraz wymieniono wykładzinę podłogową. Instalacja elektryczna w lokalu wymaga wymiany ze względów bezpieczeństwa.
 Filia posiada 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.
Z 2. komputerów korzystają czytelnicy.
 W Filii tworzona jest własna baza danych w programie Sowa/Marc 21. W 2012 r. baza danych została ujednolicona z bazą w pozostałych
działach biblioteki i przekonwertowana na program Sowa/Marc 21.
4. Filia w Chwarstnicy.
 Obecnie mieści się w budynku Zespołu Szkół w Chwarstnicy w lokalu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, o powierzchni 90 m2.
Dzięki przeniesieniu do nowego lokalu czytelnicy filii zyskali bardziej komfortowe warunki, dostęp do większej ilości komputerów znajdujących się w szkole.
Szkoła natomiast zyskała bogatszy księgozbiór, dostęp do lektur wymaganych nie tylko w szkole podstawowej, ale i w gimnazjum, bogaty księgozbiór podręczny,
oraz dzięki tej lokalizacji wzbogacono formy pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym o spotkania autorskie.
W związku z dużym zainteresowaniem do filii zostały zakupione audiobooki.  
Ze sprzętu audio-wideo filia posiada telewizor, DVD, mini wieżę, dwa stanowiska komputerowe z Internetem dostępne dla czytelników.
5. Filia w Pniewie.
 Mieści się w budynku wolnostojącym i zajmuje parter o powierzchni 74 m2. W budynku, na piętrze, zlokalizowana jest centrala telefoniczna
dla Pniewa oraz niewielkie pomieszczenie na świetlicę wykorzystywane  przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. Budynek wyposażony jest
w instalację centralnego ogrzewania i wodną. W 1995 roku wykonano wymianę poszycia dachu na blaszane. W roku 2007 wymieniony został piec c.o. 
W 2009 roku filia wyposażona została w nową ladę biblioteczną. W 2010 r. filia wyposażona została w przenośny komputer z dostępem do Internetu,
nowe szafy.  W roku 2011 zostały wymienione regały w wypożyczalni, zakupiono nowe firanki i zasłonki oraz chodniki. Konieczny jest remont kapitalny budynku lub relokacja.
 
6. Filia w Wełtyniu.
 Mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej  i zajmuje lokal o powierzchni 69 m2. Filia administrowała całym budynkiem,
w którym prowadzone były różne formy działalności kulturalno-oświatowej (przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii i Agroturystyki
na rzecz Wełtynia). Od 1 lipca 2004 r. nastąpiła zmiana i  pomieszczenie biblioteczne wynajmowane jest nieodpłatnie od Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Biblioteka opłaca na mocy porozumienia z Gryfińskim Domem Kultury z dnia 01. lutego
2009 r. korzystanie z mediów. W roku 2005 dokończono wymianę instalacji elektrycznej i wymieniono instalację grzewczą (zmiana z ogrzewania węglowego na olejowe).
Wymieniono drzwi i odnowiono pomieszczenie biblioteczne, a w roku 2006
wymieniono okna.
W 2010 r. został zakupiony nowy telewizor LCD Panasonic, urządzenie wielofunkcyjne firmy HP, biurko pod drugie stanowisko komputerowe
dla czytelników, szafka pod telewizor.

7. Filia w Gardnie.
 Posiada lokal o powierzchni 102 m2 w pawilonie socjalno-dydaktycznym
miejscowej Szkoły Podstawowej, bowiem w roku 2006 otrzymała nowe pomieszczenie, większe od poprzedniego o 36 m2.
Powstała po likwidacji biblioteki publiczno-zakładowej funkcjonującej przy współpracy z ówczesnym PGR-em. Biblioteka publiczna
zakupiła wyposażenie oraz przygotowała księgozbiór składający się częściowo z książek biblioteki szkolnej (większość została skasowana ze
względu na stan techniczny). Na mocy Porozumienia zawartego 02 stycznia 2009 r. Szkoła udostępnia lokal, a Biblioteka Publiczna  zatrudnia bibliotekarkę
na 1/2 etatu. W 2009 r. filia została wyposażona w nową ladę biblioteczną.
 Posiada 4 komputery podłączone do sieci lokalnej szkoły, dostępne dla czytelników, z dostępem do Internetu.
8. Filia w Żabnicy.
 Posiada lokal o powierzchni 25 m2. Powstała po likwidacji biblioteki publiczno-zakładowej funkcjonującej przy współpracy z Gryfińskimi Zakładami
Suchej Destylacji Drewna. Wyposażenie zakupiła Biblioteka Publiczna. Większość księgozbioru szkolnego, ze względu na jego zniszczenie, została
spisana ze stanu inwentarza. Na mocy Porozumienia z 02 lutego 2009 r. Szkoła udostępnia lokal, a Biblioteka Publiczna w Gryfinie zatrudnia bibliotekarkę na 1/4 etatu.
Czytelnicy korzystają z 2 komputerów podłączonych do sieci lokalnej szkoły,  z dostępem do Internetu.
 

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie